Database Error
Message:MySQL Query fail: INSERT INTO `counter` ( `ip` , `counter` , `date` , `visitors` ) VALUES ( '54.226.36.60::2:37:28---' , '1' , '2018-12-13' , '1' )
MySQL Error:Field 'status' doesn't have a default value
Date:Thursday, December 13, 2018 at 2:37:28 AM
Script:/fa/page/305/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AF%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81/
جهادگران ایران اسلامی - همایش اساتید دانشگاه و روحانیون جهادگران ایران اسلامی

بولتن ویژه خواص 

بولتن جهادگران ایران اسلامی

لیست کاندیداهای جهادگران در مجلس هفتم

لیست کاندیداهای جهادگران در مجلس هفتم

لیست کاندیداهای جهادگران در مجلس نهم

لیست کاندیداهای جهادگران در مجلس نهم"دور دوم"

لیست جهادگران در مجلس نهم

لیست کاندیداهای جهادگران در شورای شهر تهران

لیست کاندیداهای جهادگران در شورای شهر تهران

همایش روحانیون و اساتید دانشگاه جهادگران ایران اسلامی

همایش روحانیون جهادگران ایران اسلامی

نشست خبری جهادگران ایران اسلامی

نشست خبری جهادگران ایران اسلامی

نشست خبری جهادگران ایران اسلامی

جلسه با روحانیون جهادگران ایران اسلامی

همایش اساتید دانشگاه و روحانیون جهادگران ایران اسلامی

همایش اساتید دانشگاه و روحانیون جهادگران ایران اسلامی

هر کجا که فرهنگ غنی ایثار و جهاد حاکم شود مرزبندی های مرسوم مصنوعی امروزی کم رنگ شده جای خود را به قوانین نانوشته اخوت و مهربانی می دهد.

وهاب عزيزي دبیر کل جهادگران در جمع خبرنگاران حاضر در مراسم ، هدف اصلي از برگزاری همایش مشترک اساتید دانشگاه و روحانیون را تقویت فرهنگ جهاد در عرصه علم و دانش و تحکیم پیوند هرچه بیشتر حوزه و دانشگاه در فعالیت های سیاسی و اجتماعی دانست.

در این همایش 400 نفر از نخبگان اجتماعی اعم از استاد، دانشجو، طلاب و روحانیون فعال اجتماعی حضور داشتند.

همایش روحانیون جهادگران

 

همایش روحانیون جهادگران ایران اسلامی
 

 

همایش روحانیون جهادگران ایران اسلامی

 

همایش روحانیون جهادگران ایران اسلامی

 

همایش جهادگران ایران اسلامی

 

همایش جهادگران ایران اسلامی

 

همایش جهادگران ایران اسلامی


تاریخ خبر : دوشنبه، 26 فروردين ،سال 1392 هجری شمسی - تعداد بازدید : 3137 بازدید
طراحی وب سایت تارنما